SSR relé je výstupní modul pro Arduino. Tento modul je tvořen zmíněným polovodičovým relé (SSR=Solid State Relay) G3MB-202P od výrobce Omron. Použitý typ relé umožňuje pomocí nízkého napětí na vstupu spínat až 250 V střídavých při proudu 2 A.
Spínání modulu je řízené vstupním stejnosměrným napětím o velikosti 5 Voltů a spínací proud se pohybuje okolo 11 miliampér. Pro napájení spínacího obvodu je pak zapotřebí také napětí 5 V. Rozměry celého modulu jsou 24x32x21 mm.

SSR relé Omron G3MB-202P

Pro úspěšné propojení SSR relé a Arduino desky stačí zapojit celkem 3 vodiče. Propojíme DC+ s 5 V Arduina, DC- se zemí Arduina a CH1 s pinem D4. Pro pin CH1 je možné vybrat také jiný digitální pin, ale je nutné tuto volbu provést také na začátku programu. Na výstupní spínané svorky A1 a B1 pak připojíme obvod, který chceme spínat. Při aktivaci spínacího obvodu se jako u běžného spínače sepnou svorky A1 a B1 a může jimi protékat elektrický proud.

Schéma zapojení SSR relé Omron G3MB-202P

Ukázkový kód obsahuje na svém začátku nastavení čísla propojovacího pinu CH1 společně s vytvořením proměnné pro ukládání času posledního sepnutí a stavu výstupu.
V podprogramu setup nastavíme napájecí pin jako výstupní a poté do něj zapíšeme logickou nulu, abychom ho deaktivovali.
Nekonečná smyčka loop má na začátku v komentáři uvedené místo, v kterém můžeme vykonávat ostatní příkazy programu. Přepínání stavu výstupu se provede pokaždé, když je rozdíl mezi posledním uloženým časem a aktuálním časem více jak 1000 milisekund. V tuto chvíli provedeme negaci stavové proměnné a zapíšeme nový stav na výstupní pin. Následně uložíme aktuální čas do proměnné pro následující kontrolu a nekonečná smyčka se opakuje.

// Arduino SSR relé

// nastavení čísla propojovacího pinu
#define pinCH 4
// proměnná pro uložení času poslední změny stavu
// a stavu výstupu
unsigned long ulozenyCas = 0;
bool stav = 0;

void setup() {
 // nastavení napájecího pinu jako výstup
 pinMode(pinCH, OUTPUT);
 digitalWrite(pinCH, stav);
}

void loop() {
 // místo pro zbytek programu
 // ...

 // každých 1000 ms přepneme stav výstupu
 if (millis() - ulozenyCas > 1000) {
  // nastavení negovaného stavu na výstup
  stav = !stav;
  digitalWrite(pinCH, stav);
  // uložení aktuálního času pro následující kontrolu
  ulozenyCas = millis();
 }
}

Po nahrání ukázkového kódu do Arduino desky s připojeným SSR relé a LED diodou na výstupu dostaneme tento výsledek:

Ukázka zapojení SSR relé Omron G3MB-202P

SSR relé Omron pro Arduino je zajímavý rozšiřovací modul, který umožňuje spínání dalších zařízení. Díky tomuto modulu tedy můžeme spínat jak stejnosměrné prvky jako například LED diody či napájecí zdroje, tak i střídavé prvky jako jsou světla, motory a další. Můžeme tedy s tímto modulem například vytvořit Arduino ovladač zásuvky, v které můžeme spínat libovolné zařízení, které má proudový odběr do 2 A.
Pamatujte ale na to, že se síťovým napětím z běžné elektrické sítě můžete pracovat pouze s velkou opatrností, protože při špatné manipulaci může být životu nebezpečné!

 

Seznam použitých komponent:

https://arduino-shop.cz/arduino/974-arduino-uno-r3-atmega328p-1424115860.html

https://arduino-shop.cz/arduino/1346-ssr-rele-modul-5vdc-250vac-omron-g3mb-202p-solid-state-rele-modul-s-odporovou-pojistkou-1466629700.html

Lze také zakoupit samostatné SSR relé:

https://arduino-shop.cz/arduino/1345-omron-ssr-rele-5v-dc-vystup-240v-ac-2a-solid-state-relay-module-g3mb-202p-1466629249.html

Nebo naopak moduly s více relé na jedné desce:

https://arduino-shop.cz/arduino/1347-ssr-rele-modul-2-kanaly-5vdc-250vac-omron-g3mb-202p-solid-state-pro-arduino-1466630472.html

https://arduino-shop.cz/arduino/1348-ssr-rele-modul-4-kanaly-5vdc-250vac-omron-g3mb-202p-solid-state-pro-arduino-1466630802.html

https://arduino-shop.cz/arduino/1349-ssr-rele-modul-8-kanalu-5vdc-250vac-omron-g3mb-202p-solid-state-pro-arduino-1466631011.html

FB gp tw

Další podobné články