Dnešní článek by klidně mohl rozšířit náš seriál "Začínáme s Arduinem", ale tam bych musel psát víc formálně a bez emotikon, tak ho raději necháme tady :-) Ohledně napájení Arduina dostávám velké množství dotazů. Pokud máte pouze samostatný vývojový kit, pak ho prostě píchnete do USBčka a máte vyřešeno. Co když ale budete mít hotový program, který se dokonce zkompiluje a nahraje do kitu a budete chtít Arduino provozovat bez PC? A co když k Arduinu budete chtít připojit nějaký externí modul, např. relátko nebo displej? A co když bude takových modulů několik? A co když nemáte mainstreamové Arduino, které má USB port? A co když chcete vyrobit nějaké přenosné zařízení na baterky? Mohl bych ještě docela dlouho s těma #ACoKdyž pokračovat. Tyto otázky totiž řeší úplně každý, kdo používá Arduino v práci nebo při svých volnočasových aktivitách, a tak je jich přirozeně hodně. Pojďme se tedy na tuto problematiku podívat detailněji.

Napájecí vstupy u Arduina

Arduino je vždy napájeno ze zdroje stejnosměrného napětí a většinou existuje několik možností, kam lze napájení na vývojový kit připojit:

  • Napájení přes souosý konektor
  • Napájení přes USB port
  • Napájení přes dvojici pinů/padů VIN (+) a GND (–)
  • Napájení přes dvojici pinů/padů 5V a GND

Existují samozřejmě výjimky – některé kity nemají USB port, některé zase souosý konektor. Všechny ale mají alespoň pinové/dutinkové lišty nebo pady (pájecí plošky). Proč je poslední bod ve výčtu škrtnutý vysvětlím níže.

Na Obrázku 1 je znázorněno el. schéma napájení Arduina Uno. Obvod je sestaven z těchto prvků:

  • Dioda D1, slouží jako ochrana proti přepólování.
  • Lineární regulátor LR1, generuje na výstupu napětí 5 V DC.
  • Lineární regulátor LR2, generuje na výstupu napětí 3,3 V DC.
  • Komparátor a tranzistor typu P-MOSFET, slouží k automatickému výběru vstupního zdroje napětí (VIN nebo 5VDC_USB). Pokud je jako zdroj vybrán USB port, pak LR1 není funkční.

Obrázek 1: Obvod napájení Arduina Uno

 Arduino Uno - napájení

 

Napájení přes souosý konektor

Mezi jednotlivými typy připojení existují rozdíly, které je důležité zmínit. Rozsah vstupního napětí pro připojení přes souosý konektor je 6 až 15 (20 V DC). Ptáte se, proč uvádím max. hodnotu 15 V DC, když dle oficiální specifikace můžeme připojit napětí až 20 V DC? Vysvětlení je prosté. Některé klony Arduina Uno používají takový typ lineárního regulátoru LR1, pro který je 15 V DC maximum. Doporučuji vám však, abyste používali napájecí napětí v rozsahu 7–12 V DC. 

Arduino jako zdroj napětí 3,3 a 5 V DC

Napájecí zdroje

FB gp tw

Další podobné články